Planet Gummy

thương hiệu: superviviga/OEM/ODM

Flavor : Assorted -Filled Jam

tùy chỉnh: chấp nhận đóng gói tùy chỉnh/kích thước/kiểu dáng

Extra Features
  • Bảo đảm sự hài lòng
  • Giao hàng trên toàn thế giới
  • Đảm bảo lại tiền
  • Chất lượng cao

Dive into the universe of Planet Gummies, inspired by the ingenuity of Earth Gummy. Our jam-filled gummies bring the flavors of different planets to life, offering a taste experience that’s truly out of this world. Indulge in the extraordinary with Planet Gummy—where sweet meets celestial!

2 đánh giá cho Planet Gummy

  1. Jake

    “Planet Gummy wows with amazing looks and tasty jams. Kudos, Earth Gummy!

  2. Sarah

    “Impressed by the visual charm and delicious taste of Planet Gummy. A must-try!

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn thích…